PRESS RELEASE

5 March 2014

 

 

Kalbaryo ng Magsasaka


Kasama ng civil society groups, Rice Watch and Action Network (R1) at Alyansa Agrikultura, at sa ngalan ng sambayanang magsasaka, hinihingi namin sa Department of Agriculture, sa pamumuno ni Secretary Proceso Alcala na ipagtanggol ang Quantitative Restriction (QR) sa importasyon ng bigas. Ipagtanggol nila ito bilang patakarang gumagabay sa gobyernong Aquino sa pakikipagkalakalan ng pangunahing pagkain sa bansa.

 

Inihahapag ng mga magsasaka ang kahilingang ito sa harap ng lumalakas na panawagan ng ilang grupo sa economic team ng gabinete ni Pangulong Aquino na luwagan ang importasyon at buksan ang lokal na pamilihan sa sinasabi nilang mas murang bigas mula sa ibang bansa. Lubhang nakababahala ang inilabas na lega opinion ng Department of Justice at Office of Government Corpoate Counsels na nagsasabing natapos na ang QR noong Hunyo 2012 at wala nang kapangyarihan ang National Food Authority na harangin ang maluwag na pagpasok ng bigas sa bansa. Bakit hinayaan ng DA na maglabas ng ganitong QR at wala na halos nakikitang balakid sa pagsasakatuparan nito? Nasaan ng ang pangako ng pamahalaang self-sufficiency sa pagkain? Binitawan na ba ito?

 

Narito kami ngayon sa harap ng tanggapan ni Secretary Alcala upang manawagan sa kanyang suporta at pakikiisa sa maga magsasakang tatamaan ng walang habas na pagpasok ng bigas. Hindi magkakatugma ang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan samantalang nakaamba ang panganib sa mga magsasaka. Higit sa lahat, mawawalan ng saysay ang napakalaking budget na inilaan sa pagpapaunlad ng produksyon ng bigas upang makamit ang rice self-sufficiency. Hindi pa natin nakakamit ang pangarap na ito pero hahayaan nating durugin ang bigas mula sa Vietnam ang lokal nating produko?

 

Nakipag-usap kami kay Bureau of Customs Commisioner John Sevilla noong Pebrero 27 upang alamin ang permanenteng solusyon ng kanyang ahensya sa talamak na problema ng smuggling. Hiningi naming sampolan ni Comm. Sevilla ang mga smuggler at parusahan ang mga may kasalanan kasama ang mga oposyal ng BoC na nakikipagsabwatan para magpatuloy ang tiwaling gawaing ito.

 

Kamakailan lamang ay pinatigil ng Korte Suprema ang Davao RTC na ilabas ang mga smuggled na bigas na nasakote ng BoC. Naniniwala kaming ito ay pansamantalang lunas lamang ang mga smuggled na bigas manindigan ng pamahalaan sa QR sapagkat nananaig ang kasunduan mula sa WTO na sinusugan ng lokal na batas, ang Republic Act 8178 na syang gabay ng pamahalaan sa importasyon.

 

Hinihingi namin kay Pangulong Aquino na manindigan para sa aming mga magsasaka, sa lokal na agrikultura. Binuhusan ng pamahalaan ng napakalaking pera ang pagpapaunlad sa agrikultura upang makamit ang rice self-sufficiency. Kung hahayaan niyang manaig ang mga ganid na negosyanteng smuggler, parang hinayaan niyang nakawin at mapunta sa wala ang buwis ng taumbayan. Kung isusuko ng administrasyon ang pinaglabang QR sa WTO, isinuko na rin nila ang kabuhayan nating mga magsasaka at pamilya nating nakasandal sa pagtatanim ng palay.

 

Hinihingi namin kay Pangulong Aquino na manindigan para sa aming mga magsasaka, sa lokal na agrikultura. Binuhusan ng pamahalaan ng napakalaking pera ang pagpapaunlad sa agrikultura upang makamit ang rice self-sufficiency. Kung hahayaan ng kanyang administrasyon na manaig ang mga ganid na negosyanteng smuggler, parang hinayaan niyang nakawin at mapunta sa wala ang buwis ng taumbayan. Kung isusuko ng administrasyon ang pinaglabang QR sa WTO, isinuko na rin nila ang kabuhayan nating mga magsasaka at pamilya nating nakasandal sa pagtatanim ng palay.

 

Ang hamon ay inihaharap namin sa pamahalaan ngayon. Sagipin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ikulong at parusahan ang mga smuggler na kailangang managot sa batas.

 

Manindigan sa lokal na pagsasaka para sa pagkain ng mga Pilipino. Paunlarin ang sakahan at kita ng mga magsasaka sapagkat ito ang magpapatunay na kaya nating pakainin ang ating mga kababayan at hindi natin kailangang umasa sa imported na bigas. (END)

 

 

Rally ng magsasaka
Laban sa RICE SMUGGLING

Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan (PKKK)
National Rice Farmers Council
Paragos Pilipinas
Pambansang Katipunan ng mga Samahan sa Kanayunan (PKSK)
Pambansang Katipunan ng Makabayang Magbubukid (PKMM)
Rice Watch and Action Network (R1)
Alyansa Agrikultura

February 27, Thursday, 8:00am
Bureau of Customs
Port Area, Manila

 

 

 

Next PR | Press Release page

 

 

 
Footer
 
Rice Watch and Action Network

© 2007 All Rights Reserved